Layla Cultural Platform

Home Login News Blogs LCP Contest 2017

Plato

Like this author:
Date of birth: 30 November -0001
Nationality: Greek
About the author:
Followers: 0 follower(s)
Available books: The Republic
Apology
Phaedo
Symposium
Gorgias
Meno
Theaetetus
Laws
Euthyphro
Phaedrus
Timaeus
Protagoras
Crito
Ion
Sophist
Parmenides
Alcibiades I
Statesman
Critias
Menexenus
Charmides
Cratylus
Philebus
Laches
Lesser hippias
Euthydemus
Lysis
Alcibiades II
Eryxias
Darkwater